Goniophotometer: Powrót do podstaw

Zasadniczo, rolą goniofotometru jest barki w pomiarze światła uwalnianego z obiektu pod spodem różnymi kątami. W ciągu ostatnich kilku dekad, wykorzystanie tego urządzenia wzrosło, przede wszystkim z powodu pojawieniu się diod LED. Żarówki te znajdują się na listowie ukierunkowanych źródeł światła. W diodach LED występuje niejednorodny, przestrzenny http://www.musiolik.pl rozpatrywanie światła. W tym artykule, mamy intencja porozmawiać o niektórych wspólnych zastosowań i rodzajów tego urządzenia. Czytaj dalej, ażeby dowiedzieć się więcej.

Jeśli chodzi o dystrybucję światła, jak genealogia światła jest jednorodne, to jest legendarny jak Lambertian źródła. Ponieważ istnieją ścisłe przepisy, możemy powiedzieć, że istnieje duże waga w przestrzennym rozkładzie światła. Jest owo prawda, jeśliby chodzi o projektowanie oraz oświetlenie samochodów.

Porozmawiajmy o kilku typowych zastosowaniach dobrego goniofotometru. Opis http://www.steplewski.pl zastosowań pomoże Ci lepiej poznać rolę tych urządzeń.

Zastosowania

Poniżej znajduje się zobrazowanie zastosowań tych urządzeń. Lista nie jest kompletna, toż daje spojrzenie na to, do czego te urządzenia są używane.

Mogą one pomóc w pomiarze strumienia świetlnego źródła światła

Mogą wesprzeć w pomiarze natężenia światła spośród danego źródła, które jest dużo mniejsze w porównaniu do wielkości goniophotometru

Są one wyposażone w czujniki koloru, które mogą odciążyć w pomiarze jednorodności koloru i skorelowanego rozkładu http://www.celuch.pl temperatury barwowej.

Rodzaje

Omówmy obecnie nieco popularnych typów goniofotometrów. Innymi słowy, zdefiniujemy kilka typów tych urządzeń. Wybór jednostki zależy odkąd rodzaju aplikacji i jej zastosowań. Dlatego grunt jest, aby wydedukować różne typy tych jednostek.

Typ A

Ten kategoria urządzenia posiada stałą ośka poziomą i oś pionową połączoną prostopadle do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Typ B

Ten typ jest wyposażony w stałą ośka pionową zaś dołączoną oś poziomą. Są one prostopadłe do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, tak aby pamiętać http://www.bronicki.pl, iż w podobny sposób gatunek A gdy i rodzaj B są nazywane konstrukcjami dwukolumnowymi. Oprócz tego, ów model jednostki jest używany do regulacji lampy kraty. Ponadto, ośka symetrii oraz poziomego wirującego zwolennika są rodzajem współosiowego.

Typ C

Ten wariant charakteryzuje się stałą osią pionową, która jest prostopadła aż do linii pomiarowej. Również ośka pozioma jest równoległa aż do pierwotnego kąta wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, tak aby pamiętać, że model C jest znany jako struktury jednokolumnowe. Ten klasa struktury jest utworzony, gdy zdejmiemy kolumnę pomocniczą spośród danej struktury dwukolumnowej.

Ogólnie http://www.charzynski.pl kwestia biorąc, ów wariant jest idealnym wyborem gwoli stałej lampy punktowej, lampy rurowej tudzież innych urządzeń tego typu. Ponadto, poziome wsparcie obrotowe natomiast lśnienie osi lampy jest współosiowy.

W skrócie, to był celny zobrazowanie zastosowań i typów goniophotometers. Mam nadzieję, że ów materiał pomoże Ci być w użyciu w dużej mierze lepsze uchwycenie tych jednostek.

Related Posts