Maszyna aż do barwienia włókien – łatwa identyfikacja wielu włókien optycznych

Co owo jest odbiornik EMI a czym jest platforma aż do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma albo urządzenie odbiorcze EMI) jest jednym spośród w największym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) ewentualnie w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania tudzież rozwiązywania problemów EMI, które raz za razem pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu za sprawą agregat konturowany wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności przedtem wysłaniem gotowego produktu aż do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby wydobyć promieniowane zaś przewodzone emisje generowane z wykorzystaniem wyposażenie elektroniczny, odbiorniki EMI względnie analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami a przetwornikami (antena, LISN, próbnik pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe tudzież analizatory widma, jednakowo jak oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, owszem podczas gdy odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, numer sygnału RF na skali pionowej oraz częstość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane za pośrednictwem urządzenie odbiorcze EMI bądź analizator widma.

Co to jest egzamin EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się aż do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl czy też wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest ogólnie podzielone na duet rodzaje:

Emisje – owo zaburzenia elektromagnetyczne emitowane przy użyciu sprzęt elektroniczne, które mogą być przyczyną zakłócenia albo awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to sztuka sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego przeznaczenie zaś ograniczenia prawne regulujące jego użytkowanie mają prestiż na proces procedura EMC. Badania EMC mogą symulować następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, jak te emitowane przy użyciu linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu ewentualnie innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne podyktowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, kto jest również przewodzony, podczas gdy i emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego pożądane byłoby przeprowadzać testy EMI?

Istnieje mnogość czynników, które powodują, iż podejście EMI są odkładane na dosyć tego projektu. Pierwszym z nich jest pozorna trudność w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją niemniej jednak wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl oraz personelem, który służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC i że jeśliby zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, do którego jest podłączony, także przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, bowiem zasilacze służą raczej jak „posłaniec” niż pierwocina problemów EMC.

Pozostaje jeszcze przedmiot kosztów. Wprowadzanie modyfikacji aż do projektu w miarę zbliżania się aż do produkcji jest w dużej mierze http://www.wlazly.pl w wyższym stopniu kosztowne niż produkowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również wartość wcześniejszych testów przesiewowych jest wielce dolny aniżeli koszt pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im wprzódy wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Posts