Maszyna aż do barwienia włókien – łatwa rozpoznawanie wielu włókien optycznych

Co to jest odbiornik EMI i czym jest platforma do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma albo odbiornik EMI) jest jednym spośród w najwyższym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) albo w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania i rozwiązywania problemów EMI, które nagminnie pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu za pomocą agregat projektowany wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności nim wysłaniem gotowego produktu aż do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby wykryć promieniowane oraz przewodzone emisje generowane za pomocą ekwipunek elektroniczny, odbiorniki EMI albo analizatory widma są używane w połączeniu z odpowiednimi kablami a przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe a analizatory widma, jednakowo jak oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, w gruncie rzeczy podczas gdy odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, format sygnału RF na skali pionowej a częstość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane za pośrednictwem urządzenie odbiorcze EMI ewentualnie analizator widma.

Co to jest egzamin EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego aż do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl bądź wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest ogólnie podzielone na duet rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane przy użyciu narzędzie elektroniczne, które mogą wywoływać zakłócenia czy też awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to kunszt sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji z innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego przydzielenie i ograniczenia prawne regulujące jego użytkowanie mają waga na bieg badania EMC. Badania EMC mogą rościć pretensje następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, gdy te emitowane przez linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu ewentualnie innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, kto jest tak jak przewodzony, jak tudzież emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego warto wykonywać testy EMI?

Istnieje mrowie czynników, które powodują, iż procedura EMI są odkładane na dosyć tego projektu. Pierwszym z nich jest pozorna komplikacja w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją choć wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl i personelem, kto służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, iż zasilacze są głównym źródłem problemów EMC zaś iż jeśliby zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, to system, aż do którego jest podłączony, plus przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, dlatego że zasilacze służą dość jako „posłaniec” aniżeli źródło problemów EMC.

Pozostaje coraz zagadnienie kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest o wiele http://www.wlazly.pl z większym natężeniem kosztowne aniżeli produkowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również cena wcześniejszych testów przesiewowych jest wysoce niższy aniżeli koszt pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im poprzednio wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Posts